Ang Sekreto. Espiritu Santo.

Ano sa palagay mo?

Mahirap ba ang buhay Kristyano?

Hindi.

Sa totoo lang, ito’y imposible… kung sa ating sarili lamang.

Ito ang dahilan kaya ibinigay ng Diyos ang Banal na Espiritu. Siya ang sekreto sa pamumuhay ng matagumpay bilang isang Kristyano.

Hindi mo kaya ng mag-isa.

Sa totoo lang hindi mo kayang gawin ang lahat ng bagay. Kailangan mapagpakumbaba tayo para tanggapin ito. Wala sa atin ang lahat ng sagot. ‘Pag minsan kahit na gawin natin ang best natin, may kulang pa rin.

Buti na lang, hindi natin kailangang mamuhay sa ating sariling lakas bilang isang Kristyano. Ipinangako ni Jesus na kakausapin Niya ang Ama upang ipadala ang Banal na Espiritu na manirahan sa atin. Ang Banal na Espiritu ay ang pinaka-amazing na regalo ng Diyos sa atin.

Isipin mo na lang. Ang Banal na Espiritu ng Diyos ay ang parehong Espiritu na nagpabangon kay Cristo mula sa kamatayan at Siya’y maaaring mamuhay sa’yo!

Ang Kanyang Libreng Regalo Sa Atin

Ang dakilang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ng Diyos ay para sa’yo. Hindi mo kailangan lumabang mag-isa para talunin ang kasalanan. Hindi mo rin kailangang maging alipin ng adiksyon. Nais ng Diyos na mamuhay ka sa totoong kalayaan. Gusto ng Diyos na mapuno ang buhay mo ng Kanyang pag-ibig, kasiyahan at kapayapaan. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa Kanyang Espiritu na nananahan sa’yo.

Isang bagay na dapat mong malaman: Ibibigay ng Diyos ang Banal na Espiritu ng libre kapag tayo’y humingi.

Tandaan mo: Ang Banal na Espiritu ang susi sa matagumpay na pamumuhay bilang Kristyano.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Puspusin ka ng Banal na Espiritu.
 • Palakasin ka upang maging matagumpay laban sa kasalanan.
 • Maranasan mo ang Kanyang kapayapaan, pag-ibig at kasiyahan araw-araw.

Pag-isipan:

 • Hiningi ko na ba sa Diyos na punuin ako ng Banal na Espiritu?
 • Ano ang mga bagay sa aking buhay na sinusubukan kong gawin sa aking sariling lakas?
 • Ano ang magiging itsura ng buhay ko kung dedepende ako sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, imbes na sa aking sariling lakas?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Romans 8:11
 • John 14:16-18
 • Luke 11:13
 • 2 Corinthians 3:17

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

The Holy Spirit
Size: 0.61 MB

Tagalog

Ang Sekreto. Espiritu Santo.
Size: 0.60 MB
Know someone who needs to hear this?
Light Brings Freedom
Light Brings Freedom is a ministry started by missionaries Daniel & Colleen Jaquith in January 2018. This video discipleship curriculum is produced by Bridge to the Islands & Nations Ministries, Inc. based in Tarlac City, Philippines.
2 COMMENTS
 • Allan
  Reply

  Isang napakagandang pagpapaliwanag ukol sa Espiritu Santo

  1. Light Brings Freedom
   Reply

   Praise God! Maraming salamat po! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *