Himala Sa Pamilya

Himala Sa Pamilya

Ano ang isang bagay na may malaking impluwensiya sa iyong buhay?

Kahit sino pa man ang tanungin mo, ang sagot sa tanong na ito ay pareho lang: Pamilya.

Hindi nga natin masukat ang epekto ng pamilya–partikular ang mga ama–positibo o negatibo man. Ang orihinal na disenyo ng Diyos sa pamilya ay maging lugar ng kaligtasan, kung saan ang mag-asawa ay nagmamahalan, at ang mga anak naman ay nabibigyan ng pagmamahal, pagkalinga at proteksyon. Unfortunately, imbes na makaranas ng pag-ibig, marami sa atin ang nagdanas ng sakit mula sa ating mga pamilya.

Nakita ni Jesus ang lahat ng ito at nagmamalasakit Siya higit pa sa inaakala mo.

Naiintindihan ka Niya.

Ang Diyos ay perpektong Ama. Kinakalinga Niya tayo dahil, una sa lahat, tayo’y Kanyang mga anak. Mahal Niya tayo ng walang makahihigit na pagmamahal.

Dahil sobra ang Kanyang pagmamahal sa atin, nais Niyang ayusin at pagalingin ang mga nasirang relasyon. Hindi Niya lamang gustong gumaling tayo kundi pati na rin ang ating mga pamilya. Gusto Niyang maranasan natin ang masaganang pagpapala sa ating pamilya.

Siya ay Diyos ng himala.

Ang Diyos lamang ang makakakuha ng isang bagay na talagang sira na at gawin itong buo uli. Siya lang ang makakagamot ng puso ng tao. Ang mga sitwasyon na imposibleng maayos sa paningin ng tao ay posible para sa Diyos.

Lakasan mo ang iyong loob. 

Tandaan mo: Ikaw ay anak ng isang Diyos na gumagawa ng himala!

Ang gustong Niyang gawin para sa'yo:

 • I-comfort ka kapag pakiramdam mo ay brokenhearted ka.
 • Pagalingin ang mga sugat mula sa relasyon.
 • Ibalik ang mga nasirang relasyon sa iyong pamilya.

Pag-isipan:

 • Naniniwala ba akong kaya ng Diyos na gumawa ng himala?
 • Magko-commit ba ako sa panalangin para sa aking pamilya?
 • Pipiliin ko bang patawarin ang aking pamilya?
 • Magpapakita ba ako ng pagmamahal sa mga taong nakasakit sa akin, katulad ng ginawa ni Jesus para sa akin?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Psalms 147:3
 • Malachi 4:6
 • Mark 10:27
 • 2 Corinthians 5:18
 • Ephesians 4:32

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Miracle in the Family
Size: 0.62 MB

Tagalog

Himala Sa Pamilya
Size: 0.56 MB
Know someone who needs to hear this?
Light Brings Freedom
Light Brings Freedom is a ministry started by missionaries Daniel & Colleen Jaquith in January 2018. This video discipleship curriculum is produced by Bridge to the Islands & Nations Ministries, Inc. based in Tarlac City, Philippines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *