Kumain Ka Na Ba?

Naranasan mo na ba…

Naranasan mo na bang sobrang magutom?

Kapag wala tayong pagkain, talagang naaapektuhan tayo. Ang mga priority natin ay biglang nag-iiba. Ang paghahanap sa bagay na ito ang siya lamang nating naiisip at gustong gawin.

Halos lahat tayo ay kumakain ng tatlong beses isang araw, pero madalas nating nakakalimutan na kailangan nating pakainin ang ating espiritu.

Ang Salita ng Diyos ang pinakamasustansiyang pagkain na mayroon tayo.

Ang Salita ng Diyos

Alam na ng maraming Christians ang katotohanang ito. Pero ang nakakagulat minsan? Hindi pa rin sila nagbabasa ng kanilang Bible araw-araw at nagtataka sila kung bakit nanghihina ang kanilang espiritu!
Dahil dito sila ay nanghihina, nawawalan ng pananampalataya, nakikipagtalo, nagiging mareklamo, mainggitin at seloso.

Sa isang sanggol, kailangang consistent ang araw-araw na nutrisyon para lumaking malakas at healthy. Ganun din sa’yo.

Tandaan mo: Hindi ka exempted sa rule sa araw-araw na espirituwal na pagkain.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Ipakita sa’yo kung sino Siya, ang Kanyang incredible love, at mga pangako Niya
 • Palakasin ang iyong puso at espiritu
 • Mangusap sa’yo personally
 • Magbigay sa’yo ng karunungan para gumawa ng mga magandang desisyon.

Pag-isipan:

 • Ano kayang mangyayari sa spiritual life ko ten years from now kung hindi ako magbabasa ng Bible?
 • Binabasa ko ba ang Bible araw-araw at hinihinging mangusap ang Diyos sa pamamagitan nito?
 • Ano ang isang verse na maaaring maka-encourage sa akin ngayong araw?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Matthew 4:4
 • Matthew 11:28
 • Hebrews 4:12
 • 1 Peter 2:2

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Have You Eaten Yet?
Size: 0.55 MB

Tagalog

Kumain Ka Na Ba?
Size: 0.54 MB
Know someone who needs to hear this?
Light Brings Freedom
Light Brings Freedom is a ministry started by missionaries Daniel & Colleen Jaquith in January 2018. This video discipleship curriculum is produced by Bridge to the Islands & Nations Ministries, Inc. based in Tarlac City, Philippines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *