Kilala Mo Ba Siya?

Kilala Mo Ba Siya?

Ang Proseso

Madalas hindi ka “close” sa isang tao agad-agad. Para mas makilala mo siya, kinakailangang dumaan muna sa isang proseso. Sa paglalaan mo ng oras sa kanila, nalalaman mo ang gusto nila at mga hindi nila gusto. Habang nade-develop ang relationship, mas nauunawaan mo kung anong klaseng tao sila.

Ito ang bottom line: Hindi puwedeng lumago ang isang relationship nang walang effort. May mga bagay kasi na kailangan mong gawin para mas makilala ang isang tao. Kinakailangan mong magdesisyon na mag-invest sa relationship, na maglaan ng oras, na makinig at makipag-usap sa kanila. Sa isang relationship laging may effort. 

Relasyon Kay Jesus

Ganun din ang relasyon kay Jesus. Nakakalungkot na ‘pag minsan minamaliit natin ang pagkilala sa Kanya. Masyado tayong nagiging busy sa ating trabaho, pag-aaral, o kaya sa mga demand sa pamilya at sa ministry.

Huwag mong hayaang ang mga mabubuting bagay ay matalo ng pinakamahalagang bagay–ang pagkilala kay Jesus.

Kumpara sa mga bagay na ginagawa natin, ang pagdevelop ng relationship kay Jesus ay tunay na mas mahalaga. Ayaw nating pagdating natin sa gate sa langit maririnig natin Siyang sinasabi na, “Lumayo ka sa Akin, hindi kita kilala!”

Tandaan mo: Hindi sapat ang may maraming alam patungkol sa Diyos, kailangang gumawa ka ng hakbang para mas makilala mo Siya personally. 

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

  • Ipakita sa’yo kung sino talaga Siya
  • Magkaroon ng oras kasama ka araw-araw
  • Hanapin mo Siya, hindi lang ang kaalaman patungkol sa Kanya.

Pag-isipan:

  • Talaga kayang masasabi ko na ang “pagkilala ng lubos kay Cristo” ang #1 priority ko?
  • May ginagawa ba ako araw-araw para mas mapalapit ako sa Diyos?
  • Ibibigay ko ba ang oras ko sa Kanya?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

  • Philippians 3:8-10
  • Matthew 7:21-23
  • Jeremiah 9:24
  • 1 Corinthians 8:3

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Do You Know Him?
Size: 0.57 MB

Tagalog

Kilala Mo Ba Siya?
Size: 0.54 MB
Know someone who needs to hear this?
Light Brings Freedom
Light Brings Freedom is a ministry started by missionaries Daniel & Colleen Jaquith in January 2018. This video discipleship curriculum is produced by Bridge to the Islands & Nations Ministries, Inc. based in Tarlac City, Philippines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *